Verplichting voor Leefstijlbegeleiding

Leefstijlbegeleiding draagt zorg voor de uitvoer van de begeleiding en trainingen zoals vermeld in folders en/of op de website.

Trainingen vervallen op officiële feestdagen.

De zomerstop is vanaf de tweede week van juli t/m de tweede week van september.

De winterstop is vanaf de tweede week van december t/m de tweede week van januari.

 

Afzeggen

Een coaching gesprek en/of individuele training dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer Leefstijlbegeleiding telefonisch niet te bereiken is volstaat een afmelding via e-mail. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, wordt het gesprek of de individuele training bij u in mindering gebracht.

 

Annuleren van trainingen

Bij minder dan vijf deelnemers kan een training geannuleerd worden.

Een training wordt ook geannuleerd bij weersomstandigheden waarbij de veiligheid in het geding kan komen. Denk hierbij aan gladheid, onweer en/of harde wind.

In beide gevallen kan de les op een ander tijdstip worden ingehaald.

 

Opzeggen beweeglessen en trajecten

De 8 en 12 weken abonnementen voor beweeglessen stoppen automatisch.

De jaarkaart en half-jaarkaart worden stilzwijgend verlengd en aangegaan voor onbepaalde tijd. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen moet schriftelijk gebeuren.

De S, M, L, XL trajecten stoppen automatisch aan het einde van de trajectduur, en zijn niet tussentijds opzegbaar.

Tijdelijk opzeggen is onder bijzondere omstandigheden mogelijk. Dit is bij een ernstige ziekte of ernstige blessure en na overleggen van een schriftelijke doktersverklaring, waaruit blijkt dat de deelnemer niet in staat is gebruik te maken van de diensten van LB.

 

Overigen

Leefstijlbegeleiding houdt zich voor jaarlijks, prijsverhogingen door te voeren.

Leefstijlbegeleiding houdt zich voor om andere bevoegde trainers dan Petra Kuijpers voor de groep te zetten.

Leefstijlbegeleiding is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens of door de training.